حسابداری

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

شرح وظایف

حجت حسن زاده

رئیس امور مالی

626

-تهیه و تنظیم صورتحساب های ماهیانه بیماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد و ارسال به موقع آن
-پیگیری لازم و مستمر به منظور وصول وجوه ص.رتحساب های ارسالی و کنترل کسورات احتمالی
-کنترل کارت ها و صورتحساب های تنظیمی بیماران هنگام ترخیص

مریم تبریزی

حسابداری هزینه

226

- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
-راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب های تنظیم شده
-تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی ، گزارش های لازم و بودجه توضیحی

مینایی

حسابداری هزینه

218

-تهیه و تنظیم اسناد هزینه
-تنظیم صورت هزینه های بیماران
-ثبت دفاتر مالی و رسیدگی به مغایرت حساب ها

طاهره تفت حسابداری هزینه   -تهیه و تنظیم اسناد هزینه
-تنظیم صورت هزینه های بیماران
-ثبت دفاتر مالی و رسیدگی به مغایرت حساب ها
 محمدمهدی زارعی    حقوق ودستمزد    216 

محمدجعفررضایی

امین اموال

222

 

رحیم آزادی

حسابداری درآمد

560

-تهیه وتنظیم صورتحساب های ماهیانه بیماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد وارسال به موقع آن
-پیگیری لازم ومستمر به منظور وصول وجوه صورتحاب های ارسالی وکنترل کسورات احتمالی
-کنترل کارتها وصورتحسابهای تنظیمی بیماران هنگام ترخیص

سانازجهانگیری

حسابداری درآمد

219

-تهیه وتنظیم صورتحساب های ماهیانه بیماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد وارسال به موقع آن
-پیگیری لازم ومستمر به منظور وصول وجوه صورتحاب های ارسالی وکنترل کسورات احتمالی
-کنترل کارتها وصورتحسابهای تنظیمی بیماران هنگام ترخیص

مریم کاوه مسئول حسابداری درآمد 212  

دکتر الماسیان

مسئول اقتصاد درمان

435

-تهیه و تنظیم صورتحساب های ماهیانه بیماران تحت پوشش موسسات طرف قرارداد و ارسال به موقع آن

-پیگیری لازم و مستمر به منظور وصول وجوه صورتحساب های ارسالی و کنترل کسورات احتمالی
-کنترل کارت ها و صورتحساب های تنظیمی بیماران هنگام ترخیص

کلاهی

صندوق دار

557

 
 فروزند  
 سعید رضایی  
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/12
تعداد بازدید:
88
مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین
آدرس: شیراز، کیلومتر 2 جاده صدرا، بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع)
کدپستی:    7198754361 تلفکس: 36220437-071   - تلفن:  10- 36146100--071    -  تلفکس: amiralmomeninbh@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی سوانح سوختگی و ترمیمی حضرت امیرالمومنین(ع) می باشد.
Powered by DorsaPortal