غذا و دارو دیابت خطر مصرف نمک پیام هاي مناسب براي عموم مردم در مورد آنفلوانزا نشریه سیب شستشوی دست تغذیه در سوختگی عوارض مصرف سیگار عوارض مصرف الکل استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی سیلین اقدامات اوليه در سوختگي آموزش به بیمار اصول صحيح پانسمان سوختگي سوختگي دستورالعمل نحوه عملکرد کارکنان در زمان تماس با خون نرمش هاي كششي آمپوتاسيون فیزیوتراپی تنفسی ورزش و فعالیتها در کودکان دچار سوختگی گازهاي خوني استانداردهاي پرستاري گزارش نويسي عفونت بيمارستاني مقابله با فشار رواني(استرس) آموزش پیشگیری از سوختگی الکتریکی جهت کارکنان شرکت توزیع برق استان فارس وظایف کلی پرستار در تجویز آنتی بیوتیک ها ایمنی بیمار گندزدایی وسایل انواع پوزیشن ها و کاربرد آن مراقبت های پرستاری و اصول علمی در ساکشن راه هوایی خلاصه ای از تشریح نظام آموزشی و توانمندسازی کارمندان طرزتهیه محلول دکونکس طرز تهیه وایتکس Bioartifical organs and Tissue Engineering( مقاله آقای دکتر ایاز)
  
واحد های کلینیکواحدهای پاراکلینیک
بخش ICUبهداشت محیط
بخش  اتاق عملتغذیه
بخش اتفاقاترادیولوژی
بخش اطفالفیزیوتراپی
بخش زنانکار درمانی
بخش مردانمددکاری  
بخش جراحی پلاستیک زیباییروانشناسی
بخش جراحی پلاستیک ترمیمی 
درمانگاه
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-22 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ