نام و نام خانوادگیسمتتلفنشرح وظایف
محبوبه الحاقمسئول 307-308

-انجام امورفني و تخصصي راديولوژي .

-انتخاب روش هاي مناسب براي كار با پرتوهاي يونساز .

-انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي .

-تمهيدات لازم جهت حفظ و نگهداري دستگاهها و حفاظت از آنها .

-شركت در جلسات و ارائه گزارشات لازم .

زهرا قربان پورپرسنل

سقاییپرسنل


پمفلت آموزشی:

آمادگی قبل از انجام سونوگرافی و رادیوگرافی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-22 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ