پرسنل بخش فیزیوتراپی به شرح زیر می باشد:

دکتر معصومه طیبی گرامی            (متخصص توانبخشی)

زهرا مراد زاده                            (کارشناس مسئول توان بخشی)

نسرین مجدی                               (کارشناس فیزیوتراپی)

مریم بشارتی                               (کارشناس فیزیوتراپی)

ندا جمشید پور                             (کارشناس فیزیوتراپی)

محمد رحیم زهره ای                     (کارشناس کار درمانی)


تاریخچه فیزیوتراپی:  
                                                             

تاریخ تولد حقیقی فیزیوتراپی ،هم زمان با تاسیس مرکز آموزش وتعلیم ویژه توانبخشی زخمیان جنگ درجریان جنگ جهانی دوم بود.

بعد از سال 1340 ودرپی نظریه سازمان جهانی بهداشت، فعالیت توانبخشی وآموزش فیزیوتراپی در ایران شروع شد.

بیمارستان نمازی شیراز،اولین بیمارستان مجهز به بخش فیزیوتراپی در ایران می باشد.

معرفی رشته:

فیزیوتراپی شاخه ای از علوم پزشکی می باشد که بدون دارو درمانی و با استفاده از عوامل فیزیکی مانند گرما ، سرما ،نور،الکتریسیته،صوت وعوامل فیزیکی،در صدد درمان بیماری ها بدون هیچگونه عوارض جانبی می باشد.

فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها،درمان،توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت می باشد.

موارد  کاربرد :

1-کاهش درد

2-جلوگیری و اصلاح تغییر شکل مفاصل

3- ترمیم زخمهای سوختگی،بستر،جراحی و....

4-تشخیص قطع عصبی یا تعیین میزان ترمیم آن با استفاده از عوامل الکتریکی

5-حفظ و افزایش دامنه حرکتی در صورت وجود محدودیت حرکتی و جلوگیری از سفتی و خشکی در مفاصل

6-تقویت عضله ها وجلوگیری از تحلیل آن ها

8-افزایش گردش خون اندام

9-تجویز وآموزش نحوه صحیح استفاده صحیح از وسایل کمکی مانند عصا و واکر

10-باز آموزی حرکت و انقباض ماهیچه ها در مورد انتقال ماهیچه ها از محل اصلی آن به محل دیگر

11-آموزش به بیمار در جهت برگشت سریع به زندگی و فعالیت های روزانه

12-آموزش ورزشکاران به منظور ازدیاد قدرت ،سرعت،استقامت و مهارت

13-درمان نازایی با علل عفونت و التهاب دستگاه تناسلی

معرفی واحد فیزیوتراپی و خدمات آن

 قسمت های مختلف بخش فیزیوتراپی:

1-الکتروتراپی(جریان الکتریسیته)

2-تمرین درمانی

3-آب درمانی

الکتروتراپی

شخص درمانگر در جهت اهداف درمانی به منظورتولید حرارت و یا تحریک اعصاب و ماهیچه ها و درمان زخم ها،از جریان الکتریسیته استفاده می کند.دستگاه های مورد استفاده در الكتروتراپی با هدف كاهش درد ، كاهش اسپاسم ، كاهش چسبندگی ، بازآموزی و تقويت عضلات بيماران به صورت زير تقسيم بندی می‌شود:

استفاده ازاشعه مادون قرمز (IR : Infrared)
اشعه مادون قرمز امواجی می‌باشد كه وقتی با بدن برخورد می كند به گرما تبديل شده و باعث افزايش جريان خون در نقطه درمان می‌شود و در نتيجه باعث بهبود تغذيه و دور شدن مواد زايدی كه به علت سيكل درد ايجاد شده‌اند می شود.


موارد كاربرد :

1- كاهـــش درد

2- كاهش اسپـاسم

3- كاهـش سفتـی

4- افزايش دامنه حركتی 

5- صدمات و ضايعات ورزشی

6- آماده سازی بيمار برای انجام حركات‌

 ورزشی‌ و تكنيكهای ‌درمانی

استفاده از کيسه داغ (HP : Hot Pack)

كيسه مخصوصی است كه دارای گرمای مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحيه مورد درمان با خاصيت افزايش گردش خون در ناحيه درمان كاربردهای زير را دارد.

موارد كاربرد :

1- كاهش اسپاسـم

2- كاهــش درد

3- كاهش‌چسبندگی

4- کاهش سفتی بافت نرم

5- فزايش دامنه حركتی

6- كاهش گرفتگی عضله

7- آماده‌سازی‌‌ بيمار‌ برای‌ انجام‌ حركات‌ ورزشی‌ و تكنيكهای‌ درمانی

استفاده از امواج مافوق صوت (US : Ultra Sound)

امواج مافوق صوت با عمق نفوذ حدود 5 سانتيمتر كه با ايجاد گرمای عمقی در بدن باعث افزايش گردش خون و نفوذ پذيری غشاء سلولی و نيز تخليه منطقه درمان از مواد دردزا می‌شود.

امواج دياترمی :(SWD : ShortWave Diathermy ,MWD  MicroWave Diathermy)

از انواع امواج كوتاه راديويی است که طول موج SWD (موج کوتاه)   دارای موارد کاربرد فراوانی از جمله درمان های بافت های آسیب دیده،عفونت های حاد،درمان دردهای نورولوژی و...می باشد.

 

طول موج )MWD ریز موج) دارای اثر گرمایی می باشد و خصوصا برای افزایش گردش خون درون عضلات و گرم نمودن موضعی بافت ها کاربرد دارد.

 

استفاده از جريان گالوانيک (Galvanic)

در عضلاتی که به علت قطع عصب و يا ضايعه عصبی قادر به انقباض نيستند ، زمان تحريک بالايی لازم است تا جريان به همه فيبر های عضله برسد و باعث انقباض آن ها شود و جريان گالوانيک باعث انقباض این عضلات می شوند.   

 موارد كاربرد :

1- ضايعات نخاعی

2- قطع عصب

3- نروپاتيهای شديد

 استفاده از جريان فاراديک (FAR : Faradic)

جريانی با زمان تحريك كوتاه است يعنی در مواردی كه عصب سالم بوده ولی عضله توانايی لازم برای انقباض را ندارد به كار می رود.

 موارد كاربرد :

1- سكته مغزی

2- بيماران ناتوان

3- بعد از تاندون ترانسفر

4- سالمندان ناتوان( C.V.A)

5- نروپاتيهای خفيف و ميوپاتيها

  استفاده از جريان های پرفرکانس (IF : Interferential)

در اين جريان از تداخل دو جريان پرفركانس ، يك جريان تعدیل شده كم فركانس ايجاد می شود.

  موارد كاربرد :

1- كــاهــش درد

2- كاهش التهاب

3- تقويت عضلات

4- كــاهــش ادم

5- بازآموزی عضلات

6- درمان‌ بی‌اختياری ‌ادرار

 (TENS : Transcutaneous electrical nerve stimulation)

تنس (TENS) يعنی با استفاده از جريان الكتريكی از طريق پوست باعث تحريك عصب ناحيه درمان شويم كه با اشكال مختلف و به صورت ضربه ای و نرمال طراحی شده است و از طريق بسته شدن دريچه درد و ترشح مواد شبه مورفینی همانند آندروفين باعث کاهش درد می شود.

 موارد كاربرد :

1- كاهش‌ دردهای عصبی

2- كاهــش اسپاسم

3- كاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی

4- كاهش ‌دردهای ‌متعاقب‌ صدمات ‌و ضايعات ‌ورزشی

5- كاهش دردهای مزمن و مداوم مثل كمر درد ، سردرد و ...

 استفاده از اشعه ليزر:

تقويت نور بوسيله تابش تشعشع تحريك شده که به اختصار ، ليزر (LASER) خوانده می شود. در فيزيو تراپی از ليزر كم توان جهت ترميم و كاهش درد و ... استفاده می شود.

موارد كاربرد :

1- كاهش التهاب

2- كاهش درد

3- كاهش چسبندگی

4- تاندونيت و بورسيت

   (UV : Ultraviolet)

این اشعه با تأثيرات شيميايی كه در بافت های بدن ايجاد می كند جهت درمان برخی از اختلالات و بيماريهای پوستی و جلدی به كار می رود و بنابراين جريان خون و در نتيجه ساخت و ساز در ناحيه را افزايش داده و به ساخته شدن ويتامين D نيز كمك می شود.

موارد كاربرد :

1- ترميم زخم بسته

2- استئو مالاسی

3- زخم عفونی

  استفاده از ویبراتور يا Vibrator:

   ماساژعبارت است از يك سری حركات منظم و ريتميك كه توسط يك فيزيوتراپيست ماهر و يا با استفاده از يك دستگاه ويبراتور انجام می شود و بر روی سيستم عصبی عضلانی و گردش خون تأثير می گذارد.

 موارد كاربرد :

1- ايجاد آرامش در بدن

2- كاهش‌چسبندگی

3- كمك به بازگشت خون

4- كاهش درد

5- تخليه ترشحات ريه

6- كاهش اسپاسم

 حرکت درمانی و مكانوتراپی

شخص درمانگر با کمک دانش حرکت شناسی ، فیزیولوژی و تشریحی بدن ،تمریناتی را برای بیمار در نظر می گیرد.هم چنین درمانگر با استفاده از تکنیک های اختصاصی که با کمک دست خود  بر روی سیستم عضلانی و اسکلتی بیماراعمال می کند،باعث آزاد سازی عضله و پوشش اطراف آن می شود که علاوه بر کاهش درد، موجب بهبود دامنه حرکتی مفاصل به خصوص در ناحیه شانه وگردن می گردد.در حرکت درمانی و مکانوتراپی با توجه به اينكه مشكل بيمار محدوديت حركتی ، كوتاهی يا ضعف و ناتوانی عضله است تكنيكهای درمانی مانند تمرینات ايزومتريك و مقاومتی برنامه ريزی شده و با استفاده از وسايل موجود در فيزيوتراپی از قبيل فنر ، قرقره ، وزنه ، صندلی چهار سر ، پارالل ، دوچرخه ثابت ، چرخ شانه ، نردبان شانه ، كشش مكانيكی گردن و ... هدف درمانی پيگيری می شود

  آب درمانی يا هيدروتراپی

استفاده از آب و خواص آن جهت اهداف درمانی را هيدروتراپی می نامند . در فيزيوتراپی از خواص درمانی آب در جهت كاهش اسپاسم و كاهش سفتی مفاصل و ... استفاده می شود.

 موارد كاربرد :

1- افراد مبتلا به فلج مغزی

2- رفع خستگی

3- كاهش‌ استرسهای ‌روحی‌ و روانی

4- بيماريهای‌ روماتيسمی‌‌ مانند آرتريت‌ روماتوئيد و ...

 

در صورت تمایل جهت استفاده از خدمات مشاوره تخصصی ، سوختگی  و ترمیمی از روش های زیر استفاده نمائید .

1-       ایمیل : amiralmomeninbh@sums.ac.ir

2-       سایت : amiralmomeninbh.sums.ac.ir

3-         تلفن گویا :

                              36224315- 36224351

 

پمفلت های آموزشی :

پیشگیری از عوارض بی حرکتی در ناحیه صورت و گردن 


راهنمایی های لازم جهت فیزیوتراپی بیماران سوختگی پس از ترک بیمارستان

پیشگیری از عوارض بی حرکتی در ناحیه اندام فوقانی

پیشگیری از عوارض بی حرکتی در ناحیه اندام تحتانی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-15 11:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ