نام و نام خانوادگی سمت تلفن شرح وظایف
آقای محسن امیدی کارشناس تغذیه 553 -سرپرستي آشپزخانه و سلف سرويس بيمارستان .
-تعيين رژيم غذايي بيماران و تنظيم برنامه غذاخوري سلف سرويس 
-نظارت بر تهيه و توزيع موادغذايي .
-تهيه آمار و تنظيم گزارشات از فعاليت هاي امور تغذيه .
    

پمفلت های آموزشی :

غذا و دارو

دیابت

نوع رژیم غذایی در افراد با چربی خون بالا و زخم های سوختگی 

رژیم غذایی در افراد با فشار 
خون بالا و زخم های سوختگی 

نمونه  رژیم مناسب جهت بیماران سوختگی در منزل


دفترچه نمک

رژیم غذایی در اطفال

رژیم غذایی بیماران دیابتی با زخم سوختگی 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-15 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ