معرفی آزمایشگاه 

آزمایشگاه بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین شیراز در طبقه همکف ودر فضائی بازیر بنائی در حدود 470m2 احداث گردیده است.برای دسترسی به فضای ازمایشگاه  در شرایط حاضر پس از ورود به بیمارستان از مسیر اورژانس که در جنوب جغرافیائی واقع گردیده میبایستی  پس از رسیدن به ورودی اصلی ساختمان اورژانس از ورودی سمت راست وارد بخش بستری اورژانس گردیده و پس از طی راهروی مجاور اطاق های بستری اورژانس که هم اکنون به عناوین مختلف کاربری متفاوت از بستری دارند .عبور کرده و پس از گذشتن از اطاق عمل اورژانس که در سمت چپ راهروی یاد شده قرار دارد به یک لابی وارد می شوند که قبل از سالن قرار گرفتن اسانسورها قرار دارد. سمت راست این لابی راهروی مجاور ازمایشگاه قرار دارد . نقشه مسیر دسترسی فعلی به ازمایشگاه پیوست  می باشد .ازمایشگاه شامل بخشهای مختلف پذیرش نمونه گیری-میکروب شناسی-هماتولوژی-بیوشیمی-انگل شناسی-بانک خون-سرم شناسی-می باشد که با جدیدترین دستگاهای پیشرفته دنیا تجهیزشده است.ضمنا فضا و محیط ازمایشگاه کاملا روشن با رنگ جهانی استاندارد ازمایشگاه ساخته شده و مقدم شما را در محیط گرم و دوستانه پذیرا می باشد.پرسنل آزمایشگاه عبارتند از : مسئول فنی ،مدیر داخلی ، سوپروایزور، پرسنل فنی و خدماتدفترچه جدید آزمایشگاه
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-11 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ