نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

شرح وظايف

سیدمهدی فاطمی رئیس امور اداری و مسئول واحد منابع انسانی186 -نظارت بر روند انجام امور اداری، شرح وظایف پرسنل و مسئولین واحدها
-نظارت برانجام کلیه امور منابع انسانی
-هماهنگی بین واحدهای اداری و درمانی و همچنین انجام مکاتبات اداری

علی حکیم زاده مسئول قاصدک632

داریوش افشاریان

 کارگزین

182

 - صدور احکام کارکنان از قبیل تازه استخدام ، ماموریت و انتقالی

 -  رسیدگی به امور ارزشیابی سالانه کار کنان

- رسیدگی به تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترخیص و بازنشستگی 
مریم غریب متصدی بایگانی و مسئول سامانه حضور و غیاب  184 -ورود اطلاعات کلیه کارکنان در سامانه حضور و غیاب و انجام کلیه تنظیمات تایمکس و مرخصی پرسنل
- اعلام ذخیره مرخصی کارکنان در پایان هر سال  و ارائه گزارش عملکرد و ماهیانه پرسنل
- بایگانی کلیه احکام و نامه های کارکنان در پرونده پرسنلی ایشان  
رقیه دهقانی رامجردی مسئول دبیرخانه 551 -ثبت کلیه مکاتبات و نامه های اداری
-تفکیک و توزیع نامه ها جهت ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آن ها
-انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت ، ثبت و توزیع و نگهداری نامه های صادره و وارده .
لیلا فروزان تایپیست 551 - تایپ کلیه نامه ها و گزارشات ارجاعی از واحدها
-تطبیق ، بازبینی و تصحیح مطالب تایپ شده با پیش نویس
-طبقه بندی ، ثبت ، نگهداری نامه های تایپ شده 
-انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مافوق


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-24 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ