نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

شرح وظايف

علي حكيم زاده

سرپرست اداره عمومي

632

 -نظارت بر روند انجام امور در بيمارستان

-اطمينان از انجام شرح وظايف پرسنل  و مسئولين واحدها

-ساماندهي امور دفتر رياست

-هماهنگي بين واحدهاي درماني و اداري

-ساير موارد محوله حسب ابلاغ

داریوش افشاریان

 کارگزین

183

- صدور احکام کارکنان از قبیل تازه استخدام ، ماموریت و انتقالی

-  رسیدگی به امور ارزشیابی سالانه کار کنان
- رسیدگی به تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترخیص و بازنشستگی 
سمیه فلاح زاده متصدی بایگانی و مسئول سامانه حضور و غیاب  182 -ورود اطلاعات کلیه کارکنان در سامانه حضور و غیاب و انجام کلیه تنظیمات تایمکس و مرخصی پرسنل
- اعلام ذخیره مرخصی کارکنان در پایان هر سال  و ارائه گزارش عملکرد و ماهیانه پرسنل
- بایگانی کلیه احکام و نامه های کارکنان در پرونده پرسنلی ایشان  
مریم غریب متصدی حضور و غیاب 184  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-14 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ