نام ونام خانوادگيسمتتلفنشرح وظايف
سیامک هوشمندمسئول مديريت اطلاعات سلامت 285-برنامه ريزي و نظارت بر نحوه كار كاركنان مربوطه .
-تنظيم آمار روزانه ،ماهانه و سالانه از تعداد بيماران بستري مرخص شده و در گذشتگان بيمارستان.
-احتساب درصد اشغال تخت هاي بخش هاي بيمارستان به تفكيك .
-تهيه آمار مراجعين به درمانگاه ،راديولوژي،آزمايشگاه و اتاق عمل .
-انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روش هاي تعيين شده .
-همكاري با كادر پزشكي در زمينه هاي تحقيقات از پروند هاي بيماران .
اکرم کنعانی
286

مهناز فرجی


عبدالرحمان زارعی  284 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-25 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ