-مسئول بخش و  كاركنان

-برنامه عملياتي

-بخش نامه ها

-فلوچارت انجام كار

-سنجه هاي مدارك پزشكي

-واحد پذيرش و درمانگاه

-واحد اسكن و كامپيوتر

-واحد آمار و اطلاعات

-واحد كدگذاري

-واحد مدارك پزشكي


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-22 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ