نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

سوابق مديريتي

شرح وظایف

دكترمحمدعلی حقوقی

رياست

 655

 

1-ایجاد هماهنگی و همکاری متقابل بین پزشکان و پرسنل شاغل در مرکز

2-دخالت در حل و فصل معضلات درمان بیماران و پاسخگویی به بیماران و ارباب رجوع در رابطه با موضوعات فنی درمانی اعم از پزشکی و پاراکلینیکی
3-تبیین و تعیین برنامه یک ساله ( در ابتدای هر سال ) و چند ساله بیمارستان بمنظور ارتقاء کیفیت خدمات درمانی

4-نظارت و راند سرزده شبانه از بیمارستان بصورت هفتگی

5- تصمیم گیری گردش عملیات مالی بیمارستان 

دكترمحمدحسين ورهرام

مديريت

 170

-مسئول كلينيك آريتمي قلب مجتمع درمانگاه شهيد مطهري و امام رضا (ع) از سال 1387 تا كنون 
-
قائم مقام مديريت و معاون اجرائي مجتمع درمانگاهي شهيد مطهري و امام رضا (ع) از 1387 تا 1393

1- کسب خط مشی و برنامه کلی و دستور العمل های اجرایی از بیمارستان
2- سازماندهی ، طرح ریزی ، کنترل و هدایت امور واحد های تحت سرپرستی
3- نظارت بر کارکنان و واحد های تحت سرپرستی ، تنظیم  برنامه و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنان
4- انجام بررسی های لازم در زمینه عملیات و فعالیت های امور مالی و اداری بیمارستان

مهدی عسکری
مسئول دفتر 655   1- دریافت و ثبت و ارجاع نامه های محرمانه
2- هماهنگی جلسه های دفتر ریاست و مدیریت
3-تنظیم وقت ملاقات های ریاست و مدیریت .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ