نكته : از آنجائيكه افراد نياز به مراقبت هاي خاص و مداوم دارند به هيچ عنوان نبايد آنها را تنها رها كرد چون در اكثر موارد آنها توانائي مراقبت از خود را در برابر هرگونه حادثه اي ندارند . باشد كه با اين تدابير از بروز حوادث جبران ناپذير مثل قطع عضو و حتي مرگ پيشگيري كرد . 

 بيمار خانمي با 61% سوختگي عميق به علت افسردگي پس از زايمان در طول يك هفته دوبار خودكشي كرده است . بار اول با خوردن سم كه نجات پيداكرده و بار دوم با استفاده از نفت اين عمل را انجام مي دهدو به دلیل سوختگی در بیمارستان بستری می باشد . بيمار مادر نوزاد 40 روزه است كه پس از زايمان نوزاد وي به مدت 10 روز  در بخش ICU  بستري وممنوع الملاقات بوده به همين علت وي نتوانسته به فرزندش شير بدهد.تمام اين موارد وعدم آگاهي خانواده بيمار نسبت به وضعيت روحي وي مزيدبرعلت شده وباعث تشديدافسردگي پس اززايمان نام برده شده است. 

 نكته بهداشتي : 

1-با توجه به اينكه همواره پيشگيري مقدم بردرمان است،باتشخيص به موقع وزودهنگام اينچنين مواردي به آساني مي توان ازبروز اينگونه حوادث جلوگيري بعمل آورد.

2- زنان باردار ازهمان ابتداي بارداري ازلحاظ روحي رواني علاوه بر مسائل جسمي تحت مراقبت و تحت نظر متخصص باشند ،تادرصورت بروزهرگونه مشكل رواني وروحي ( خصوصاًافسردگي پس از زايمان)كه شايع است تحت درمان قرار گيرند.

بيمار خانمي 28 ساله ،كه از 12 سالگي تاكنون به بيماري صرع مبتلا مي باشد و حدوداً 5 سال است كه تحت نظر پزشك مي باشد . با وجودمصرف دارو دچار تشنج شده ، و به دليل نزديك بودن به چراغ نفتي درحاليكه نوزاد 8 ماهه اش نيز در آغوش داشته دچار سوختگي 48% درجه 3 (عميق و شديد ( شده و نوزاد وي به علت سوختگي شديد قبل از انجام هرگونه اقدام درماني فوت كرده است  و مصدوم فوق در حال حاضر در بخش سوختگي زنان اين مركز بستري مي باشد .

بيمار پسر بچه اي 13 ساله كه دچار سابقه تشنج ، تالاسمي ماژور و عقب ماندگي ذهني - جسمي مي باشد كه بر اثر تركيدن لامپ و افتادن آن روي تشك بيمار و عدم توانايي وي براي هرگونه محافظتي از خود در برابر اين حادثه دچار سوختگي عميق از ناحيه پاها شده و هم اكنون در بخش اطفال بيمارستان بستري مي باشند . 

پيام هاي بهداشتي :

اگر فردي با تشخيص بيماري صرع و دارو درماني همچنان تشنج مي كند بايد هرچه سريعتر براي تكميل دوره درمان به پزشك معالج مراجعه نمايد.چون گاهاً بيماران مبتلا به تشنج ممكن است دچار تشنج شوند تاحد امكان نبايد آنها را تنها گذاشت و از دور بودن آنها در مجاورت وسايل خطرناك و آتش زا مطمئن بود . بيماري صرع بيماري بسيار مهم و در عين حال قابل كنترل و درمان است

بيماري 35 ساله دچار سوختگي با اسيد هيدروفلوريك (H.F ) يا جوهر شيشه به اتفاقات مراجعه نموده و اقدامات درماني در مورد وي انجام شد . 

 علت سوختگي عدم دقت در هنگام رقيق كردن H.F  در ظرف مخصوص و آغشته شدن جدار خارجي با اسيد . عدم رعايت موارد ايمني و نپوشيدن دستكش ايمني هنگام برداشتن ظرف محتوي اسيد ، اين مورد سوختگي به دليل استفاده اختصاصي از H.F  در صنعت شيشه سازي نادر مي باشد كه در نوع خود خطرناك و كشنده است . اطلاعاتي در مورد اسيدهيدروفلوريك و راههاي درمان آن جهت اطلاع عموم 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-18 9:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ