برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی 

نام و نام خانوادگيتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
آقای دکتر ایازجراح عمومي*
  *  
آقای دکتر فروتن جراح عمومي *    
آقای دکتر رازقیمتخصص بیهوشی
 * 
 * 
آقای دکتر جهرمیمتخصص بیهوشی  *   * 
 آقای دکتر عبدالهیجراح پلاستیک

  
آقای دکتر جعفریجراح پلاستیک     
خانم دکتر داسمه جراح پلاستیک   
  * 
دكتر گرامی طیبیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشي * *  
آقای دکتر سپهرتاجمتخصص روانپزشک*
    
خانم دکتر صحرائیانمتخصص اطفال*
 
آقای دکتر معینمتخصص عفونی*
آقای دکتر حمزه نژادمتخصص عفونی*
آقای دکتر هوشنگیمتخصص داخلی*
**

 دکتر مصلائیمتخصص چشم*
دکترساداتمتخصص پوست

*

 
آقای دکترهمت یار فوق تخصص غدد و متابولیسم

*

 
خانم دکتر اکرمیمتخصص طب سنتی*
دکترعلویمتخصص روماتولوژی* 
آقای دکتر حیدریمتخصص دندان پزشکی***** 
 
  • تلفن درمانگاه دندان پزشکی : 36224351-36224315- داخلی 132 - نوبت دهي 133

تلفن درمانگاه  : 36146126-36223582

قابل توجه بیماران محترم درمانگاه :
1-نوبت دهی به صورت روزانه انجام نمی شود ، بیماران باید نوبت قبلی داشته باشند . 
2-جهت حسابداری بیمار قبل از ساعت 9 صبح روز تعیین شده مراجعه فرماید . 
3-در صورت نیاز فرم ارجاع جهت ویزیت با تعرفه دولتی الزامی است .


  • بیماران محترم جهت گرفت نوار قلب ساعت 9 صبح در درمانگاه حضور یابند.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-24 13:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ